headline4hk.com


部份內容 :
鰂魚涌一列舊樓,早前申請重建兩座30多層高的住宅,密度會否過高?對附近景觀有何影響? 《日日有樓睇》,今晚九點無綫財經‧資訊台。

已複製
Link :
http://news.tvb.com/local/6167a697e774ffae6990f4ad/

《日日有樓睇》:鰂魚涌規劃 今晚九點無綫財經‧資訊台


新聞原文 :

《日日有樓睇》:鰂魚涌規劃 今晚九點無綫財經‧資訊台Video Link

鰂魚涌一列舊樓,早前申請重建兩座30多層高的住宅,密度會否過高?對附近景觀有何影響?

《日日有樓睇》,今晚九點無綫財經‧資訊台。

頁面執行時間 : 0.0002 秒
更新時間 : 2021-10-24 05:05:44